Zmiany w porządku nabożeństw

with Brak komentarzy

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od pierwszych dni września pozostanie w naszej parafii dwóch księży. Chcemy nadal zapewnić stały dostęp do konfesjonału i odprawić w zaplanowanym terminie te intencje mszalne, które są już zamówione. Właśnie dlatego od pierwszej niedzieli września zostaną wprowadzone niewielkie zmiany w porządku nabożeństw. Pierwsza Msza św. niedzielna będzie się rozpoczynać o godz. 700. Chodzi o to aby drugi ksiądz przed wyjazdem do Rudawki mógł służyć w konfesjonale i pomóc przy udzielaniu Komunii św. Pozostałe Msze św. pozostaną bez zmian. Natomiast w dni powszednie, w których są zamówione dwie intencje, będą one odprawiane jedna po drugiej: 1730 i 1800 (w okresie zimowym: 1630 i 1700). Pierwsza Msza św. będzie recytowana. Chodzi o to aby ksiądz, który nie będzie celebrował mógł służyć w konfesjonale oraz aby w sytuacjach wyjątkowych kiedy pozostanie jeden ksiądz, mógł on odprawić obie zamówione intencje. Wyjątkiem pozostanie Msza św. niedzielna odprawiana w sobotę. Będzie to Msza św. koncelebrowana. W dni powszednie nabożeństwa okresowe, czy stałe będą połączone z drugą Mszą św., którą traktujemy jako główną. Aby uniknąć podejrzeń o stronniczość przyjmujemy zasadę, że będzie to ta intencja, która w księdze jest zapisana jako pierwsza. Bardzo prosimy parafian o wyrozumiałość i dostosowanie się do tej sytuacji. Tych, którzy obchodzą pierwsze piątki miesiąca prosimy aby korzystali ze spowiedzi wcześniej np. w środę czy czwartek. Wówczas unikniemy kolejek. Zachęcamy też aby w przypadku pogrzebów w miarę możliwości nie odkładać spowiedzi czy zamawiania intencji mszalnych na sam pogrzeb. Ta nowa sytuacja zmusza nas aby intencje pogrzebowe przekazywać poza parafię. Będą one odczytywane w niedzielę poprzedzającą ich odprawienie oraz w dniu odprawiania. Od września powracamy także do piątkowych adoracji do godz. 2100. Natomiast nie będzie środowych adoracji, z racji tego, że są dwie Msze św.