Tajemnica Eucharystii – Spotkanie ze Zmartwychwstałym.

with Brak komentarzy

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego przychodzimy na Mszę Świętą właśnie w niedzielę? Przecież skoro Msza Święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa, to chyba bardziej logiczne byłoby, gdybyśmy przychodzili na nią w piątek – w dzień, w którym Jezus umarł za nas na krzyżu. Tymczasem jesteśmy zobowiązani do przyjścia na nią akurat w niedzielę. Dlaczego? Bo Msza Święta jest uobecnieniem nie tylko męki i śmierci Chrystusa, ale także Jego zmartwychwstania. Te dwa wydarzenia stanowią jakby dwie strony jednego medalu. Zatem obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej właśnie w niedzielę uświadamia nam, że w Eucharystii uobecnia się nie tylko męka i śmierć Chrystusa, ale również Jego zmartwychwstanie.

Tę prawdę potwierdza kapłan, który po konsekracji wypowiada następujące słowa: „Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia” (II modlitwa eucharystyczna). Podkreśla to również historia spotkania zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami idącymi do Emaus. Pamiętamy dobrze, że rozpoznali Go oni dopiero wtedy, gdy „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im” (Łk 24,30). Można więc powiedzieć, że rozpoznali Go podczas Eucharystii. A wszystko działo się właśnie w ów „pierwszy dzień tygodnia” (zob. Łk 24,1), w dniu zmartwychwstania Chrystusa, czyli w niedzielę. Ta Ewangelia uświadamia nam więc, że celebrując Mszę Świętą, my także spotykamy się ze Zmartwychwstałym. On to przemienia nas i ożywia, tak jak przemienił i ożywił swoich uczniów. Zanim Go spotkali, byli bowiem przygnębieni i zrezygnowani, czemu dali wyraz w słowach: „A myśmy się spodziewali. ..” (Łk 24,21). Jednak po rozmowie z Chrystusem i po tym, jak połamał dla nich chleb, zmieniają się nie do poznania. Wcześniej ich serca były martwe, ale po tym spotkaniu tętnią życiem i nadzieją. Wracają z pośpiechem do Jerozolimy, z której wcześniej uciekali. Można więc powiedzieć, że Zmartwychwstały w czasie tej Eucharystii na nowo wskrzesił ich do życia.

Skoro więc Eucharystia uobecnia zmartwychwstanie Chrystusa, to wszyscy, którzy w niej uczestniczą, mogą w swoim życiu doświadczyć zmartwychwstania. Dlatego Chrystus nieustannie zaprasza nas, mówiąc: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Przez cały tydzień w jakiś sposób umieramy, ponieważ poświęcamy swoje siły w domu, w pracy, w szkole. Potrzebujemy więc niedzielnej Eucharystii, żeby wraz z Chrystusem zmartwychwstać.

Modlitwa przed Mszą Świętą:

Z Księgi Ezechiela: „Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój […]. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli»” (Ez 37,12.14). Zmartwychwstały Panie, stajemy przed Tobą jak uczniowie uciekający do Emaus. Tak wiele w naszych sercach przygnębienia i smutku, bo może spodziewaliśmy się w życiu czegoś zupełnie innego. Dlatego przychodzisz do nas w tej Eucharystii, aby przez uobecnienie Twojego powstania z martwych wskrzesić nas do nowego życia. Niech uczestnictwo w tym świętym misterium odnowi naszą wiarę, ożywi nadzieję i rozpali miłość w naszych sercach. Spraw, abyśmy – przez tę Eucharystię – razem z Tobą powstali do nowego życia. Ks. Michał Dąbrówka.