Tajemnica Eucharystii – Spotkanie przy Stole.

with Brak komentarzy

Słynna ikona Trójcy Świętej autorstwa Andrieja Rublowa przedstawia Boga jako Trzy Osoby zasiadające przy stole. Widać wyraźnie, że jest im dobrze ze sobą i cieszą się swoją obecnością. Aż chciałoby się usiąść razem z Nimi i mieć udział w tej uczcie, która tak bardzo ich jednoczy. Na szczęście – dzięki Eucharystii – to jest możliwe! Ona bowiem sprawia, że zasiadamy z Bogiem do stołu. Jest nim ołtarz, który właśnie dlatego nakryty jest obrusem, żebyśmy nie zapomnieli, iż to nie tylko miejsce ofiary, lecz także stół Pański (zob. KKK 1182, 1383; OWMR 296). Patrząc na ten odświętny biały obrus, możemy sobie uświadomić, że kiedy przychodzimy na Mszę Świętą, spełniają się słowa jednej z pieśni: „Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół”. Każda Msza Święta jest więc spotkaniem z Bogiem przy stole.

Zadziwiające, jak wiele razy dla opisania naszej intymnej relacji z Bogiem pojawia się w Piśmie Świętym obraz uczty. Na przykład prorok Izajasz zapowiada, że: „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów […] ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win” (Iz 25,6). Także Jezus bardzo często używa tego obrazu. Opowiadając jedną z przypowieści, mówił na przykład, że: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: «Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe»” (Łk 14,16-17).

Zauważmy, że wspólne spożywanie posiłku to coś więcej niż tylko zaspokajanie głodu. To również okazja do tego, żeby ze sobą przebywać. Dzięki wspólnym posiłkom w sposób niezauważalny buduje się między nami więź, możemy się naprawdę poznać, a nie bazować na wyobrażeniach, przełamać niechęci, zanim urosną do wysokich murów, albo dostrzec problemy na tyle wcześnie, żeby nie zdążyły zatruć naszego życia. Jednym słowem mówiąc – wspólne posiłki zbliżają nas do siebie! Dlatego właśnie Bóg na każdej Mszy Świętej zaprasza nas do stołu, którym jest ten ołtarz nakryty odświętnym obrusem. Pragnie, żebyśmy przy tym stole po prostu się spotkali i pobyli ze sobą. Chce, żebyśmy stali się jedną, kochającą się rodziną.

Kiedy spojrzymy na wspomnianą na początku ikonę Rublowa, to dostrzeżemy, że przy stole, przy którym zasiadają Trzy Osoby Boskie, jest jeszcze jedno wolne miejsce. Dla kogo? Dla mnie i dla ciebie. Każda Msza Święta jest zaproszeniem, żeby przysiąść się do tego stołu i pobyć razem z Bogiem. Przyłączysz się, czy też zostawisz puste miejsce przy stole?

Modlitwa przed Mszą Świętą:

Z Apokalipsy św. Jana: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20). Panie Jezu Chryste, Ty zaprosiłeś nas na tę Eucharystię, abyśmy wraz z Tobą, Twoim Ojcem i Duchem Świętym zasiedli przy wspólnym stole. Pragniesz, żebyśmy stali się jedną rodziną, którą łączy więź miłości. Spraw, aby każdy z nas dobrze odczytał ten wymowny znak, jakim jest odświętny obrus przykrywający ołtarz ofiarny. Niech ta Msza Święta przybliży nas do Ciebie i do tych wszystkich, którzy wraz z nami zasiadają teraz przy tym eucharystycznym stole. Ks. Michał Dąbrówka.