Eucharystia w życiu bł. Karola De Fucoland

with Brak komentarzy

Prezentując życie wewnętrzne wielu świętych, można zauważyć że po mimo licznych różnic wszyscy odznaczają się czcią do Najświętszej Eucharystii. Jednym z wielu przykładów życia Eucharystycznego może być Bł. Karol De Fucoland. Jego historia życia jest obszerna, ale sam życiorys nie będzie tutaj motywem przewodnim, lecz rys życia Eucharystycznego tego Błogosławionego i jego świadectwo życia. Pierwszy raz w swoim życiu Karol przyjął Jezusa Eucharystycznego w wieku 14 lat. Po tym wydarzeniu oddalił się od Boga poprzez służbę w wojsku  i prowadzenia tam życia światowego. Jednak ciągle w Karolu panował głód Boga. Po opuszczeniu armii oddał się pracy naukowej, ale i to nie było w stanie zaspokoić Jego pragnienia Jezusa.

Najprawdopodobniej pomiędzy 27 a 30 października 1886 roku dokonuje się coś niezwykłego, Karol po dużym okresie trudności w wierze, zwraca się przez kratkę konfesjonału do ks. Huvelin:
– Proszę księdza, jestem niewierzący, proszę o wskazówki, o naukę.
– Uklęknij, wyspowiadaj się przed Bogiem, a uwierzysz  – odpowiedział ks. Huvelin Karolowi. Po otrzymaniu przebaczenia serce Karola zostaje wypełnione Bożym pokojem i miłością. Kiedy podnosi się z kolan, ksiądz zadaje mu pytanie:
– Jesteś na czczo? 
– Tak.
– To przyjmij Komunię .

Po spowiedzi i przyjętej Eucharystii zmienia się jego życie. Od tego wydarzenia poświęca życie Bogu, z głębi serca wierzy Mu i kocha Go: Nie mogę powstrzymać się od płaczu, gdy o tym myślę i nie chcę powstrzymać tych łez, są zbyt prawdziwe mój Boże! (…) Tak byłeś dobry! Tak jestem szczęśliwy! Co zrobiłem, by tego dostąpić?
Pod wpływem tego doświadczenia przybywa do Ziemi Świętej, poszukuje  tam miejsca, gdzie będzie mógł adorować Najświętszy Sakrament. Zaczyna naśladować Jezusa w swoim życiu. Są to owoce wypływające z Eucharystii. Najświętsza Ofiara dla Karola jest najważniejszą praktyką życia duchowego, jest dla niego źródłem i centrum życia duchowego. Według Małego Brata Karola Eucharystia jest źródłem miłości miłosiernej . Podczas Mszy świętej Jezus na krzyżu wydaje samego siebie, ale też ofiaruje swoją Matkę . Eucharystia jest nauką miłosierdzia, jest sakramentem, który karmi miłością – miłością, o której Jezus tak się wyraził: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem” .
W swoich notatkach Karol de Foucauld podejmował refleksje także o tym co daje Eucharystia, i jakie łaski i dary otrzymuje człowiek dzięki niej, jakie jest działanie oraz jaka jest rola adoracji Najświętszego Sakramentu. Według de Foucauld Ofiara Eucharystyczna przeżywana w duchu miłości prowadzi do upodobnienia się w miłości do Jezusa, a idąc dalej Eucharystia staje się źródłem i celem uświęcenia. Rozważając dalej Karol de Foucauld odnosi się do praktyki przyjmowania Komunii świętej. Jedna Msza święta, czyni dużo więcej dobra niż wszystkie praktyki zewnętrzne. Należy przyjmować Komunię tak często, jak to jest możliwe, bo jest to dar bezcenny, jest czymś więcej niż dobra tego świata, jest bowiem  samym Bogiem. Eucharystia dla brata Karola jest największym darem i sakramentem. Wokół niej skupia całe swoje codzienne życie. opr. Mateusz Drążek