Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – 19 czerwca 2019 r.

with Brak komentarzy

W środę 19 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 zgromadziliśmy się w naszym kościele, aby uczestniczyć we Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar 10 miesięcy zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłości do podjęcia obowiązków dorosłego życia, ale również za nawiązane przyjaźnie i znajomości w ciągu tych ostatnich miesięcy. Czas wakacji to czas odpoczynku od szkoły i wynikających z niej obowiązków, ale nigdy nie ma czasu wolnego od Pana Boga, dlatego w czasie Mszy Świętej modliliśmy się również o dobre wykorzystanie czasu i pielęgnowanie przyjaźni z Panem Jezusem.