Niedziela Bożego Miłosierdzia – 28 kwietnia 2019 r.

with Brak komentarzy

Niedziela Bożego Miłosierdzia to święto, które w 2000 r. ustanowił nasz umiłowany papież św. Jan Paweł II. Prośbę o ustanowienie tego święta skierował do św. s. Faustyny Kowalskiej Pan Jezus, który również nakazał Sekretarce Miłosierdzia namalować obraz przedstawiający Go z przebitym Sercem, z którego wypływa Krew i Woda. Ten obraz w sposób szczególny ma być czczony właśnie w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dzień dzisiejszy jest również świętem patronalnym Caritas, dlatego w naszej świątyni o godz. 11 odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. prał. Artura Jańca – Dyrektora Cartias naszej Archidiecezji, przy asyście Turków z Tryńczy i obecności wielu wolontariuszy Caritas. Homilię wygłosił ks. Andrzej Dec, a po Eucharystii wykład „Z Chrystusem można więcej” wygłosił ks. prof. Stanisław Haręzga.