Pielgrzymka LSO i DSM – u do Katedry Przemyskiej na Mszę Krzyżma – 18 kwietnia 2019 r.

with Brak komentarzy

Wielki Czwartek to dzień dziękczynienia Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa. W godzinach przedpołudniowych we wszystkich katedrach ks. biskup wraz z duchowieństwem celebruje Mszę Świętą Krzyżma, w czasie której jest poświęcony nowy olej do sprawowania sakramentów. Z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka Ministrantów i Dziewczęcej Służby Maryjnej do naszej Przemyskiej Katedry na Mszę Krzyżma, aby podziękować Panu Bogu za Eucharystię i pomodlić się za wszystkich kapłanów. Po Mszy Świętej spotkaliśmy się z Ks. Arcybiskupem, a następnie zwiedziliśmy Wyższe Seminarium Duchowne.