„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – Rozpoczynamy Wielki Post

with Brak komentarzy

Wielki Post to święty czas, który trwa 40 dni i ma nas przygotować do Świąt Paschalnych. W tym okresie Pan Bóg jeszcze mocniej wzywa nas do poprawy życia i do czynienia pokuty za nasze grzechy. Podobnie jak Chrystus wychodzi na pustynię naszych serc, aby oddać się modlitwie i podjąć walkę z naszymi wadami i słabościami. W czasie Wielkiego Postu pragniemy zbliżyć się do Pana Boga poprzez praktykowanie dzieł pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Dodatkowo w każdy piątek uczestniczymy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, a niedzielę w Gorzkich Żalach. W naszej parafii Droga Krzyżowa w piątki o godzinie 7.00 i 17.00, natomiast Gorzkie Żale w niedzielę o godzinie 16.00.