Uroczystość Bożego Narodzenia – Pasterka – 25 grudnia 2018 r.

with Brak komentarzy

„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami…”

Dzień Bożego Narodzenia to pochylenie się nad tajemnicą Wcielenia Bożego Syna – Jezusa Chrystusa, który zstąpił na ziemię w Osobie małej Dzieciny, aby stać się bliski człowiekowi, aby dzielić los każdego z nas. Tradycyjnie o północy w naszym kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza Święta – Pasterka, to podczas niej tak jak niegdyś pasterze i my udaliśmy się duchowo do betlejemskiej szopy, aby pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. My również złożyliśmy dary małemu Jezusowi wśród, których tym najcenniejszym jest nasze szczere i miłujące Go serce. Pan Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić, ale również po to, aby nam powiedzieć, że On zawsze jest z nami, że nigdy nas nie opuści i zawsze pragnie towarzyszyć nam na drogach życia. Niech Dzieciątko Jezus obdarza nas swoim błogosławieństwem i łaskami na każdy dzień i w każdym momencie naszego życia.