Zakończenie Mszy Świętych Roratnich – 22 grudnia 2018 r.

with Brak komentarzy

Adwent to wyjątkowy czas, w którym czekamy na przyjście Zbawiciela. Przez cały ten okres liturgiczny staraliśmy się prostować ścieżki naszego życia, aby nasze serce było gotowe na spotkanie z Panem w tajemnicy Jego Narodzenia. Z wiarą wpatrywaliśmy się w Maryję – Matkę Syna Bożego, która jest dla nas niedoścignionym wzorem oczekiwania na Jezusa Chrystusa. To właśnie wraz z Nią czuwaliśmy w czasie Mszy św. roratnich, aby jak najlepiej przeżyć czas Świąt Bożego Narodzenia, aby od Niej uczyć się jak przyjmować Pana Jezusa do swojego życia. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy Msze św. roratnie, w których uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami i najbliższymi podczas, których jednoczyliśmy się w modlitwie z Matką Bożą z wiarą w sercu oczekując na spełnienie Bożej obietnicy posłania Jednorodzonego Syna Bożego na świat.