Ustanowienie Dziewczęcej Służby Maryjnej jako nowej grupy parafialnej – 12 grudnia 2018 r.

with Brak komentarzy

We wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe w czasie Mszy św. roratniej 15 dziewcząt zostało przyjętych do nowej grupy parafialnej – Dziewczęcej Służby Maryjnej. Grupa ta ma na celu uformować serca młodych dziewcząt w taki sposób, aby były one podobne jak najbardziej do Niepokalanego Serca Maryi. Maryja w swoim życiu najpierw słuchała Boga, a dopiero później wypełniała Jego wolę, podobnie i dziewczynki z DSM – u najpierw pragną poprzez swoją modlitwę osobistą, uczestnictwo w sakramentach zwłaszcza Eucharystii i sakramencie pojednania spotykać się z Panem Bogiem, aby potem wiernie iść za Nim przez życie wraz z Maryją. Dziewczynki z naszej Dziewczęcej Służby Maryjnej polecamy modlitwie parafian.