Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 2018 r.

with Brak komentarzy

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Kościół święty zachwyca się pięknem Maryi, która w cudowny sposób została zachowana przez Boga od grzechu pierworodnego. Maryja jest piękna, bo nie ma w sobie nawet cienia grzechu, Bóg pragnął, aby Jego Syn znalazł godne mieszkanie pod Jej Sercem. Ten dzisiejszy dzień to wielkie uwielbienie Boga, który dał nam Maryję jako przykład, że i my również możemy podążać drogą czystości serca, jeśli tylko dozwolimy Bogu działać w naszym życiu. Także dziś dzieci z klasy III naszej Szkoły Podstawowej na Mszy św. o godz. 11 przyjęły Medaliki Matki Bożej jako widoczny znak opieki Maryi, a także zawierzenia Jej swojego przygotowania na przyjście Pana Jezusa w I Komunii św. Zarówno dzieci pierwszokomunijne jak i ich rodziców polecamy modlitwie wszystkich parafian.