Dzień Edukacji Narodowej – 12 października 2018 r.

with Brak komentarzy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci wraz ze swoimi rodzicami podczas wieczornej Eucharystii modliły się w intencji swoich nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników naszych szkół, którzy na co dzień podejmują trud nie tylko przekazu wiedzy i umiejętności, ale również kształtowania w sercach młodych ludzi postaw i wartości, które będą im przydatne w dorosłym życiu. Wdzięczność to jedna z najwspanialszych cnót, a jej najpiękniejszą formą jest właśnie modlitwa, dlatego uczniowie naszych szkół ofiarowali dzisiejszą modlitwę różańcową za tych, którzy towarzyszą im na drodze wzrastania i dojrzewania, a dla zmarłych nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników naszych szkół wypraszali dar życia wiecznego.