5 sierpnia 2018r.

with Brak komentarzy
  1. Przeżywamy dziś XVIII niedzielę zwykłą. Jest to niedziela adoracyjna. Po sumie zmiana tajemnic Różańcowych. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na potrzeby Archidiecezji.

 

  1. Msze św. w dni powszednie o godz. 1800.

 

  1. Dziękujemy za porządek i wystrój kościoła w ubiegłym tygodniu, a na najbliższą sobotę prosimy następujące osoby: Annę Soszkę, Stanisławę Soszkę, Agatę Stasicką i Barbarę Siry.

 

  1. W gablocie ogłoszeń znajduje się informacja na temat bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Zakład Usług Socjalnych i Edukacji w Przemyślu.