Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy ku czci birczańskich bohaterów, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej – 17 czerwca 2018 r.

with Brak komentarzy

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich…”

Dzień 17 czerwca 2018 r. już na zawsze przejdzie do historii Birczy i głęboko zapadnie w sercach mieszkańców. W tym dniu miała miejsce wyjątkowa uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy ku czci Katarzyny i Michała Gerulów, Romana Segelina oraz żołnierzy Armii Krajowej w Birczy i mieszkańców Gminy Bircza, którzy w czasie II wojny światowej narażali własne życie ratując Żydów przed eksterminacją. Słowa Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana, które znajdują się na tej pamiątkowej tablicy zostały wypełnione w sposób heroiczny przez birczańskich bohaterów. Spłacając zaciągnięty wobec nich dług wdzięczności została odprawiona o godz. 15 Msza św. w ich intencji pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, który również dokonał poświęcenia tablicy. Bez wątpienia są oni chlubą naszej parafii, naszej Gminy, Ojczyzny i całego Kościoła.