Zakończenie Białego Tygodnia – 26 maja 2018 r.

with Brak komentarzy

W dniach 21-26 maja dzieci pierwszokomunijne wraz ze swoimi rodzicami przeżywały tzw. „Biały Tydzień”, który był przedłużeniem radości I Komunii Świętej.W Święto Matki Kościoła dzieci dziękowały swoim rodzicom za dar życia i ich rodzicielską miłość, we wtorek odnowiły przymierze chrzcielne wyrażając wolę bycia wiernym Panu Bogu na każdy dzień, w środę złożyły przyrzeczenia abstynenckie, aby żyć w prawdziwej wolności jako dzieci Boże. W piątek podczas Mszy św. dzieci otrzymały książeczki na pierwsze piątki miesiąca, natomiast na zakończenie Białego Tygodnia w sobotę 26 maja klęcząc przed Obrazem Matki Bożej oddały się w Jej Matczyne ręce. W każdym dniu Białego Tygodnia dzieci były zaangażowane w liturgię, a poprzez piękny śpiew wyrażały swoją radość z przyjścia do nich Pana Jezusa Eucharystycznego.