Poświęcenie parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

with Brak komentarzy

8 września w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, dokonamy uroczystego aktu poświęcenia parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Pamiętajmy o nauce przekazanej nam przez Siostrę Łucję: ”Poświęcenie jest ostoją naszej modlitwy, stanowi siłę, która ją podtrzymuje. Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie i ambicji. Na drugim miejscu, poświęcenia przyjmowane i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu, jako pokorny dar naszej miłości i naszej wdzięczności. To właśnie ta modlitwa i poświęcenie, których oczekują Serca Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Ojcu jako owoc kontynuacji Jego Dzieła Odkupienia, dla zbawienia Ludzkości”. (cyt za ks. Jan Szeląg, Adoracja).

Przygotujmy się do tego ważnego wydarzenia wiary, aktu oddania siebie, naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny poprzez:

spowiedź sakramentalną i przyjęcie Komunii Świętej;

pojednanie w rodzinach i sąsiedztwie; przebaczenie długo żywionych i pielęgnowanych urazów;  

czyny miłosierdzia w naszych środowiskach zamieszkania i pracy, wyrażane w trosce o ubogich, cierpiących, samotnych i opuszczonych.

propagowanie różnych form kultu Maryjnego, w tym różańca świętego;

praktykowanie pięciu pierwszych sobót miesiąca, w celu wynagrodzenia Bogu ludzkich grzechów i nieprawości oraz zachęcane innych ludzi do tej praktyki

w godzinie Apelu Jasnogórskiego łączenie się z chorymi, umierającymi, aby im łaskę nawrócenia i zbawienia wypraszać;

dołożenie wszelkich starań aby poprzez codzienną modlitwę rodzinną, nasze domy stawały się Wieczernikiem, gdzie panuje zgoda, duchowa obecność Twojego Syna i wielkie wołanie o dar jedności i charyzmatów udzielanych przez Ducha Świętego.

 

Poniżej zamieszczamy treść aktu poświecenia parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Akt Oddania Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
ja, ks. Proboszcz Stanisław Kot, klękam przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby oddać Twojemu Niepokalanemu Sercu naszą parafię pw. św. Stanisława Kostki w Birczy.
Twojemu Niepokalanemu Sercu oddaję całe duszpasterstwo, wszystkich posługujących kapłanów w przeszłości, obecnie i w przyszłości, nowe powołania, katechetów, radę parafialną i współpracowników. Oddaję Tobie na własność rodziny parafii, rodziców, młodzież i dzieci, dzieci nienarodzone, ludzi starszych i chorych, ich myśli, plany, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i całą wieczność. Niepokalane Serce Maryi, uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów. Maryjo, Królowo Polski, Twojemu Sercu poświęcam dobra duchowe i materialne parafii, a także szkoły, przedszkola, instytucje państwowe i kulturalne, zakłady pracy i wszystko, co ją stanowi. Roztocz swe panowanie nad naszą parafią. Niech za Twoim wstawiennictwem rozwija się ona na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. Maryjo Niepokalana, rozporządzaj nią według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, aby nasze serca otworzyły się na płomień miłości Twojego Niepokalanego Serca. Niech Ono zatriumfuje w sercach wszystkich osób tworzących naszą wspólnotę parafialną. Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, w naszej parafii zatriumfuje Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.

Bircza, dnia 08.09.2017 roku Podpis: ks. Proboszcz Stanisław Kot.

 

Akt Oddania Rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi.

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
ja, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , klękam przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby oddać siebie i moją rodzinę Twojemu Niepokalanemu Sercu. Najświętsza Maryjo Panno, oddaję Tobie całe nasze życie: plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność, a nadto moich bliskich i dzieci nienarodzone. Pod panowanie Twojego Niepokalanego Serca oddaję wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie zawierzam także to, co w naszym życiu rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów. O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia
Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa. Rozwijaj w naszej rodzinie życie w łasce uświęcającej i wierność sakramentom. Wychowuj w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, by nasza rodzina całkowicie należała do Ciebie i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Niech przez Twoje Niepokalane Serce,
Maryjo, w naszej rodzinie wzrasta Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . roku Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Treść aktu poświecenia parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny znajduje się także w gablocie ogłoszeń.

 

Boskie Serce Jezusa – bądź moją miłością! Niepokalane Serce Maryi- bądź moim ratunkiem!