Wielki Post 2017

with Brak komentarzy

Środą Popielcową rozpoczęliśmy liturgiczny okres Wielkiego Postu, czas przygotowania do Wielkanocy, która w tym roku przypada 16 kwietnia. Czas ten wzywa nas do pogłębienia życia duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia się do Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z mocami zła. Charakterystyczne dla tego okresu liturgicznego są trzy uczynki: post, modlitwa i jałmużna.

Szczególnymi nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana w naszym kościele w piątki o godz. 7.00 i 17.00 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 16.00.

Caritas naszej archidiecezji proponuje w ramach jałmużny wielkopostnej rozprowadzenie wielkanocnych paschalików, baranków i skarbonek dla dzieci. Proponowana cena paschalika to 7 zł, a baranka wielkanocnego 5 zł. Są one do nabycia w zakrystii kościoła. Natomiast skarbonki zostaną rozdane dzieciom w szkołach. Zebrany fundusz z tej akcji będzie przeznaczony na pomoc dzieciom z ubogich rodzin.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny pokutne (por. KKK 1430).