Nabożeństwa październikowe

with Brak komentarzy

W sobotę rozpimg_20161004_104636-copyoczęliśmy miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Odprawiane one są każdego dnia po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach i przypominamy, że za odmówienie cząstki różańca w kościele lub w rodzinie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Dnia 25 października 1998 r., św. Jan Paweł II przypomniał, że w życiu Świętych „szczególnie ważną rolę odgrywał kult Bogarodzicy Dziewicy i modlitwa różańcowa”. O samym Różańcu powiedział: „Ta prosta i głęboka modlitwa, chętnie odmawiana indywidualnie i w gronie rodziny, była niegdyś bardzo popularna wśród chrześcijańskiego ludu. Byłoby bardzo dobrze, gdyby i dziś została na nowo odkryta i doceniona, zwłaszcza w rodzinach. Modlitwa ta pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną więzią komunii i pokoju. Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w Różańcu umocnienia i oparcia… Niech Maryja wspomaga zwłaszcza rodziny, aby umiały przyjmować Ewangelię i konsekwentnie realizować ją w codziennym życiu”. cyt. za http://www.sekretariatfatimski.pl/11-biblioteka-fatimska/121-rozaniec-z-ojcem-swietym-janem-pawlem-ii