Ogłoszenia parafialne 13 lipiec 2014 r.

with Brak komentarzy

1. Przeżywamy dziś XV niedzielę zwykłą.

2. Msze św. w dni powszednie tylko o godz.1800.

3. Dziękujemy za porządek i wystrój kościoła w minionym tygodniu, a na najbliższą sobotę o posprzątanie świątyni prosimy następujące osoby: Tatianę Gerula, Grażynę Podgórską, Ewę Kłaczak, Stanisławę Sławińską.

4. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w tym roku kalendarzowym wykonywany jest drugi etap prac konserwatorskich ołtarza głównego naszego kościoła. Obecnie w pracowni Państwa Wajdów w Haczowie trwają prace konserwatorskie obrazu ze zwieńczenia ołtarza.

Po wykonaniu wstępnych badań i odkrywek sondażowych stwierdzono, że pod malowidłem z roku 1923 przedstawiającym Trójcę Świętą, znajduje się inny, wcześniejszy obraz o zupełnie innej kompozycji i kolorystyce. Po poszerzeniu odkrywek okazało się, że stan zachowania pierwotnego malowidła jest na tyle dobry, że pozwala na jego odsłonięcie. Na podstawie wykonanych odkrywek można było również stwierdzić, że znajdujące się pod spodem malowidło oprócz wartości zabytkowej, posiada znaczne walory artystyczne, w przeciwieństwie do przemalowania mającego cechy malowidła ludowego, bardzo słabego pod względem artystycznym.

Odsłonięty obraz pochodzi zapewne z wieku XVIII i jest współczesny ołtarzowi. Przedstawia postać świętego rycerza w zbroi, w stroju królewskim, trzymającego w prawej ręce kopię z chorągwią na której znajduje się herb „Biberstein”, w tle znajduje się średniowieczna obronna świątynia. W XVIII wieku Bircza stanowiła własność rodu Błońskich herbu Biberstein, którzy byli fundatorami kościoła. Święty przedstawiony na obrazie z herbem fundatora kościoła jest prawdopodobnie jego patronem. Na chorągwi obok herbu znajdują się litery: L Z B B. Dla pełnego wyjaśnienia ikonografii obrazu istotne jest rozczytanie znaczenia tych liter i innych szczegółów ikonograficznych. Przypuszczalnie może to być św. Ludwik IX, król Francji.

Ponieważ po zakończeniu prac, obraz ze zwieńczenia zmieni swój wygląd, dlatego zachęcamy parafian do odwiedzenia galerii zdjęć (tutaj) na naszej stronie internetowej, gdzie są zamieszczone zdjęcia z poszczególnych etapów badań, odkrywek i praz konserwatorskich.

5. Informacja Pana Wójta – tutaj

6. Zapowiedzi przedmałżeńskie:

Bartłomiej Paweł Mirek, s. Zbigniewa i Doroty Kurtiak, ur. 23.06.1986 r. Przemyśl, zam. Stara Bircza 23.

Ewelina Honorata Budziak, c. Krzysztofa i Teresy Kmiecik, ur. 22.12.1987 r. Jasło, zam. Dębowiec 3   zap. II