Boże Ciało – 31 maja 2018 r.

with Brak komentarzy

„Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba…”

W dniu dzisiejszym naszą myślą powracamy do Wieczernika, gdzie Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Podczas każdej Mszy św. w ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się, gdy przyniesione dary ofiarne chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. O godzinie 11 została odprawiona uroczysta Msza św., a po jej zakończeniu ulicami naszej parafii ruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy: na Rynku, na wysokości kapliczki przy wjeździe na Rynek, przy obelisku i przy plebanii. Poprzez udział w tym wydarzeniu wiary wyrażaliśmy nasze uwielbienie i dziękczynienie Jezusowi za Jego rzeczywistą i realną obecność w białej Hostii.