Księża, którzy obecnie pracują w naszej parafii

Ks. prałat Stanisław KOT – dziekan dekanatu birczańskiego
16 67 25 023

Ks. Witold Płocica – od 24.08.2020

Ks. Karol Wałczyk – od 25.08.2021

 

Księża, którzy wcześniej pracowali w naszej parafii
(na podst. Kroniki parafialnej)

Księża proboszczowie
Księża wikariusze (dane nie są pełne)