Księża, którzy obecnie pracują w naszej parafii

Ks. prałat Stanisław KOT – dziekan dekanatu birczańskiego
16 67 25 023

 

Ks. Marcin Piotrowski – od 25.08.2023

 

Księża, którzy wcześniej pracowali w naszej parafii
(na podst. Kroniki parafialnej)

Księża proboszczowie
ks. Stanisław Okoński  do 30.06.1933 – budowniczy kościoła parafialnego

ks. ?? Żuk                    do jesieni 1933

ks. Tomasz Mochoń     późna jesień 1933-1939

ks. ?? Głód                 opuścił parafię w 1939

ks. Józef Grydyk         1939 opuścił parafię zimą 1942

ks. Jan Markiewicz      opuścił parafię na wiosnę 1945

ks. Józef Duda            listopad-grudzień 1945; w związku z napadami na Birczę musiał opuścić parafię

ks. Wincenty Bugiel     przed Wielkanocą 1946 – październik 1948

ks. Franciszek Rębisz   przed 15 listopada 1948 – 25 czerwiec 1988

ks. Paweł Sobczyński  26 czerwiec 1988 – 11 sierpień 1991

ks. Stanisław Misiak    12 sierpień 1991 – 09 sierpień 1998

ks. Stanisław Śliwa     10 sierpień 1998 – 11 grudzień 1999

ks. Marian Jagieła       12 grudzień 1999 – 24 czerwiec 2005

ks. Stanisław Kot        25 czerwiec 2005 – nadal

Księża wikariusze (dane nie są pełne)
ks. Tadeusz Jaśkiewicz     do 1940

ks. ?? Ziołkoś                   aresztowany, dwa razy przebywał w obozie

ks. Jan Wais                      1942

ks. Józef Paściak               od 1942- ??

ks. Antoni Zawisza             ??

ks. Antoni Drapała            1953-1956

ks. Roman Woźniak          od 1956- ??

ks. Franciszek Siry             ??

ks. Nizioł Antoni                 ??

ks. Wojnar Stanisław         ??

ks. Motyka Stanisław         ??

ks. Podsiadło Franciszek    ??

ks. Kozioł Jan                      ??

ks. Drabicki Michał              ??

ks. Stęchły Stanisław          ??

ks. Sroka Antoni                  ??

ks. Ciołek Zbigniew             1969-1970

ks. Pelc Franciszek              ??

ks. Sabik Tadeusz                ??

ks. Jan Wieteszka              1970-1974

ks. Stanisław Wdowiak     1974-1977

ks. Wacław Rybka              1977-1980

ks. Roman Wałczyk            1980-1983

ks. Stanisław Chrapek       od ??- do 1988

ks. Andrzej Kuś                  1988-1989

ks. Piotr Kowal                   1989-1991

ks. Jan Majkut                    1991-1993

ks. Jacek Ćwikła                1993-1995

ks. Piotr Rypulak              lipiec-listopad 1995

ks. Wiesław Tomczyk        listopad 1995-1998

ks. Edward Mąka                1997

ks. Zenon Bieszczad           1998- 2000

ks. Franciszek Partyka       1998-1999

ks. Robert Drążek              1999- 2000

ks. Marek Danak                 2000-2002

ks. Andrzej Baran               2000-2002

ks. Roman Słota                 2002-2003

ks. Robert Szteliga             2002-2003

ks. Stefan Łobodziński       2003-2004

ks. Krzysztof Sobiecki        2003-2005

ks. Krzysztof Dąbal            2004-2007

ks. Kazimierz Jurczak        2005-2007

Ks. Bartłomiej Chłap           2007-2009

Ks. Paweł Bajger                2007-2009

ks. Andrzej Dec                  2009- 2012

ks. Paweł Drozd                 2009- 2013

ks. Bartosz Gręda               2012- 2014

ks. Dominik Długosz          2013- 2015

ks. Mateusz Sławiński          2015

ks. Bożydar Sztank            2014- 2017

ks. Jakub Zborowski          2017- 2019

ks. Wojciech Szmuc           2016-2020

Ks. Karol Wałczyk           2021-2023


Księża rodacy pochodzący z parafii Bircza

ks. Wiesław Słowiński rok święceń: (obecnie pracujący w diecezji sandomierskiej; proboszcz parafii Nietulisko Duże)

o. Józef Witko OFM franciszkanin; rok święceń: 1994 (działalność w Sekretariacie Ewangelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów)

ks. Andrzej Pawlik rok święceń: 1994 (proboszcz parafii Nehrybka)

ks. Wojciech Buczek rok święceń: 1997 (obecnie pracujący w archidiecezji łódzkiej; wikariusz parafii Bełchatów)

ks. Jerzy Góralewicz CSMA michalita; rok święceń: 2010 (obecnie pracujący w Miejscu Piastowym)

ks. Paweł Pystka rok święceń 2017: (obecnie pracujący w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Lubatowej)