Księża, którzy obecnie pracują w naszej parafii

Ks. prałat Stanisław KOT – dziekan dekanatu birczańskiego
16 67 25 023

Ks. Wojciech Wiśniowski – od 24.08.2019

Ks. Wojciech Szmuc – od 25.08.2016
502 205 108

 

Księża, którzy wcześniej pracowali w naszej parafii
(na podst. Kroniki parafialnej)

Księża proboszczowie
Księża wikariusze (dane nie są pełne)