Triduum Paschalne

with Brak komentarzy

W I E L K I   C Z W A R T E K

Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 1800

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Ciemnicy

Adoracja do godz. 2200

Rudawka 1630

W I E L K I   P I Ą T E K

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 800

Droga Krzyżowa godz. 1800, a po jej zakończeniu Liturgia Męki Pańskiej.

Adoracja do godz. 2200

Rudawka 1630

W I E L K A   S O B O T A

Adoracja od godz. 800

Poświęcenie pokarmów godz. 900; 1000; 1200

Poświęcenie pokarmów:  w Kotowie o godz. 900

                                   w Rudawce o godz. 930

Obrzędy Wigilii Paschalnej o godz. 1900.

Rudawka 1630

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Rezurekcja godz. 600 i Msze św. o godz. 930; 1100.

Rudawka 930


PONIEDZIAŁEK   WIELKANOCNY

Msze św. godz. 800; 930; 1100.

Rudawka 930