Uroczystość Bożego Ciała – 20 czerwca 2019 r.

with Brak komentarzy

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywane Boże Ciało to tajemnica obecności żywego Boga pośród swojego ludu. Pan Jezus jako sposób swojej bliskości z człowiekiem wybrał kruchą, małą, białą Hostię, aby pokazać jak bardzo nas miłuje i jak bardzo zależy Mu na każdym z nas. Pan Bóg jest zawsze blisko człowieka, On ukryty w Najświętszym Sakramencie przemierza ulice naszych parafii i miejscowości, pośród naszych domów, miejsc pracy i życia codziennego, aby towarzyszyć nam i wspierać swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.