Jubileusz 25 – lecia kapłaństwa ks. Andrzeja Pawlika – 16 czerwca 2019 r.

with Brak komentarzy

„Kapłaństwo to dar i tajemnica” – pisał św. Jan Paweł II. Dzisiaj w naszym kościele parafialnym mogliśmy dotknąć tajemnicy Wieczernika, w którym Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, ponieważ na Mszy Świętej o godz. 11.00  Jubileusz 25 – lecia kapłaństwa przeżywał ks. Andrzej Pawlik pochodzący z Rudawki, a obecnie proboszcz parafii Nehrybka. Ks. Andrzej wraz ze swoimi rodakami dziękował za dar powołania do służby Bożej, za lata posługi i jednocześnie prosił o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi – Matki Kapłanów na kolejne lata życia i kapłaństwa. Ks. Jubilata polecamy modlitwie parafian.