Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – 19 kwietnia 2019 r.

with Brak komentarzy

W Wielki Piątek nasz Pan Jezus Chrystus podjął bolesną mękę i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W tym dniu nie sprawuje się Mszy Świętej, ale uczestniczyliśmy się w Drodze Krzyżowej i w Liturgii Męki Pańskiej. Po jej zakończeniu odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego, a także wystawiono krzyż do adoracji.