Dziękczynienie za tegoroczne plony – 26 sierpnia 2018 r.

with Brak komentarzy

Miesiąc sierpień to czas zakończenia trudnej i ciężkiej pracy na roli, dlatego w uroczystość NMP Częstochowskiej zgromadziliśmy się w naszym kościele parafialnym na Eucharystii, aby podziękować dobremu Bogu za Jego opiekę, miłość i błogosławieństwo, które towarzyszyło rolnikom naszej gminy podczas całorocznej pracy przy uprawie ziemi. Wdzięczność to wspaniała cnota, która uświadamia nam, że z Bożej ręki i hojności otrzymujemy dobrodziejstwa. W tym dniu przynieśliśmy przed ołtarz dary duchowe, czyli naszą modlitwę, ludzki wysiłek, poświęcenie i ciężką pracę, ale również dary materialne: chleb, płody roli i piękne dożynkowe wieńce.